Zło wojny wydaje się rzeczą …

„Zło wojny wydaje się rzeczą niewątpliwą, rzeczą zbyt oczywistą, by należało podejmować trud przekonywania o tym innych.
(…) A przecież obrońcy pokoju zmuszeni są wciąż do poszukiwania nowych środków perswazji, do przytaczania nowych dowodów,
zobowiązani do największej czujności wobec klas panujących mijającego ustroju, którym do przetrwania wojna jest
potrzebna.”
Cytat: Zofia Nałkowska